Sökning: "Viktor Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Viktor Nilsson.

 1. 1. A comparative study of manually and remote-controlled valves in Dar es Salaam : Efficiency of remote-controlled water valves in water supply systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Viktor Nilsson; Ola Serck; [2019]
  Nyckelord :Challenge Definition Education CDE ; Dar es Salaam; valve control; water distribution;

  Sammanfattning : Water is an essential resource for basic human survival, but today several cities and people lack access to both reliable and clean water. Dar es Salaam in Tanzania is undergoing a rapid population growth and need to improve their current water delivery system in order to provide water to the city’s inhabitants. LÄS MER

 2. 2. Social snedrekrytering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nilsson Mattias; Svensson Viktor; [2019]
  Nyckelord :Social snedrekrytering; högre utbildning; tidig vägledning; handlingshorisont; studie-och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Social snedrekrytering till högskolan är ett sedan länge känt fenomen som innebär att människor med föräldrar utan akademisk bakgrund söker sig till högre utbildning i mycket lägre utsträckning än de människor som har föräldrar med akademisk bakgrund. Eftersom det redan finns bred forskning inom social snedrekrytering som fenomen, så valde vi att studera vad som de facto görs, och kan göras inom ramen för studie-och yrkesvägledningen för att begränsa förekomsten av den sociala snedrekryteringen till högre studier. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om idrottslärares arbete med friluftsliv i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Phunipananta Muñoz; Viktor Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka lärares förställningar om och arbete med friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa. Vad är friluftsliv för idrottslärarna? Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv? Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa elevernas kunskapsnivå i friluftsliv? Vad ska eleverna lära sig och vad ska betygsättas? Metod Metoden som användes var kvalitativ och i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Risk acceptance in flood affected areas in Nyando, Kenya

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Viktor Asking; Jonas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Risk acceptance; natural hazard; flood; drought; human values; risk perception; risk reduction; Nyando wetlands; Kisumu County; Kenya; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The area of Nyando wetlands experience floods almost every year due to heavy rainfall in the surrounding highlands. This area is populated, and this thesis aims to understand how the risk acceptance is developed. LÄS MER

 5. 5. Potentialen med smartare RPA-robotar: Innebär smartare RPA-robotar till följd av introduceringen av Machine Learning att dess roll och uppgifter i verksamhetsprocesser förändras.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Viktor Mark Almqvist; Elias Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Verksamhetsprocess; Robot Process Automation; RPA; Artificiell Intelligens; AI; Machine Learning; ML.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om de teoretiska fördelarna som Machine Learning kan ha på kapabiliteten hos AI-robotar har fått genomslag, och hur dessa fördelar kommer att påverka hur RPA-robotar placeras i verksamhetsprocesser i form av roll och uppgift. Genom intervjuer med branschexperter och sammanställning av teorier ser vi att introduceringen av ML i RPA-robotar kan innebära en utveckling av RPA-robotars kapabilitet. LÄS MER