Sökning: "Viktor Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Viktor Nilsson.

 1. 1. Early evidence on iXBRL regulation and its impact on information asymmetry in the US capital market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Axelsson; Alexander Nilsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :iXBRL; Information asymmetry; Regulation; iXBRL-tags; Difference in difference; propensity score matching;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Nilsson; Oscar Guregård; [2021]
  Nyckelord :E-krona; cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralization; decentralization; end users; DLT; token; block chain and structure; E-krona; kryptovaluta; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralisering; decentralisering; slutanvändare; DLT; token; blockkedja; struktur;

  Sammanfattning : Titel: Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona? Författare: Oscar Guregård och Viktor Nilsson Handledare: Mikael Knutsson Bakgrund: I takt med digitaliseringen minskar det fysiska kontantanvändandet. Riksbanken bemöter denna förändring med att utforska möjligheterna att ge ut en digitala kontanter, E-kronan. LÄS MER

 3. 3. Data-Driven Decision-Making for Sustainable Manufacturing Operations : An empirical study of supply chain operations within the Swedish manufacturing industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Viktor Nilsson; Arvid Westbroek; [2021]
  Nyckelord :Data-Driven Decision-Making; Industry 4.0; Digital Supply Chain; Sustainable Manufacturing; Datadriven beslutsfattning; Industri 4.0; digital försörjningskedja; hållbar tillverkning;

  Sammanfattning : A paradigm shift is taking place in the manufacturing industry, where companies strive for adopting digital tools to be able to compete against their competitors. The endeavor of becoming digitized is taking place simultaneously as the global awareness of sustainability increases. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill under Covid-19 pandemin - En undersökning av Stockholmsbörsens Large Cap bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; Karl Ahlcrona Kjellman; Viktor Hansson; André Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Diskonteringsränta; Nedskrivning; IAS 38; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det går att utläsa någon variation i företags goodwillnedskrivning år 2019 och 2020 då åren har präglats av både en låg- och högkonjunktur. Metod: Studien har genomförts med en utvärderingsmetodik och kvantitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Viktor Ahl; Leonardo Nilsson; [2021]
  Nyckelord :deliberativt samtal; agonism; kontroversiell fråga; emotioner; medborgarfostran; samhällskunskap; skola;

  Sammanfattning : Syftet är att ta reda på hur samhällskunskapslärare kan hantera kontroversiella frågor i undervisningen. Detta genom att undersöka vilka perspektiv som förekommer inom forskningen. Uppsatsen ämnar vara en kunskapsöversikt över relevant pedagogisk forskning. LÄS MER