Sökning: "Viktor Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Viktor Olsson.

 1. 1. Medveten röstuppvärmning för körsångare : Uppvärmning och uppsjungning – hur påverkar det körer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Olsson; [2020]
  Nyckelord :körsång; vokal uppvärmning; uppsjungning; kör och hälsa; kollektiv förberedelse;

  Sammanfattning : En god röstvård inom vokal musik börjar med medvetenhet och förståelse för vikten av uppvärmning och uppsjungning. Följande studie behandlar dessa begrepp inom körsammanhang, utifrån ett kollektivt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Hör ni vad jag säger?" Greta Thunberg och förutsättningarna för att säkerhetisera klimatförändringarna i digitala medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Sundt; Moa Olsson Andersson; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; säkerhetisering; klimatförändringar; digitala medier; fragmentering; poststrukturalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad är förutsättningarna för att säkerhetisera klimatfrågan i digitala medier? I den här uppsatsen studeras särskilt ett karaktärsdrag för det moderna medielandskapet – fragmentering – och hur det interagerar med säkerhetiseringsförsök framförda av klimataktivisten Greta Thunberg. Vi genomför en kvalitativ textanalys på tre av Thunbergs tal och jämför dessa med fragmenterade versioner av samma tal, i det här fallet i form av nedklippta videoinspelningar av talen. LÄS MER

 3. 3. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 4. 4. Hedonic value of social media sharing : A quantitative study of how intentions to share affects hedonic value

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tim Benda; John Lindblom; Viktor Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hedonic value; Intention to share social media; Social presence; Easy connection; Social conversation.;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to explain the relation between motivations of intention to shareon social media and hedonic value. There has been a deductive approach to the research ofthe paper. The data which have been gathered has been done in a quantitative manner, bymaking use of a survey. LÄS MER

 5. 5. CPU Performance Evaluation for 2D Voronoi Tessellation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Olsson; Viktor Eklund; [2019]
  Nyckelord :Voronoi tessellation; CPU performance; Fortunes algorithm; The Bowyer-Watson algorithm;

  Sammanfattning : Voronoi tessellation can be used within a couple of different fields. Some of these fields include healthcare, construction and urban planning. Since Voronoi tessellations are used in multiple fields, it is motivated to know the strengths and weaknesses of the algorithms used to generate them, in terms of their efficiency. LÄS MER