Sökning: "Viktor Rundlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Rundlöf.

  1. 1. Dokumentärens dramaturgi : Hur dramaturgin i personporträtt har förändrats under de fyra senaste årtiondena

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Filip Karlquist; Viktor Rundlöf; [2022]
    Nyckelord :Dramaturgi; Dokumentärer; Film; Regissör; Quentin Tarantino;

    Sammanfattning : Dramaturgi är en viktig komponent i skapandet av dokumentärfilmer. Men den kan gestaltas i olika former och filmskapare väljer ofta olika typer av dramaturgiska val när de skapar dokumentärer. LÄS MER