Sökning: "Viktor Sjöstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktor Sjöstedt.

 1. 1. Kapitalbudgeteringsprocessen i praktiken En fallstudie om hur ett företag arbetar med kvantitativa metoder och kvalitativa aspekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Hansson Linde; Viktor Sjöstedt; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapitalbudgeteringsprocess; kvantitativa metoder; kvalitativa aspekter; lönsamhet; risk; centralisering; fokus; integration; finansiell; investeringar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion : Kapitalbudgeteringsprocessen är oerhört viktig förföretag. Varje år spenderar företag betydande summor på investeringar. För att fatta beslutgällande dessa har alla företag en kapitalbudgeteringsprocess där det ingår kvantitativametoder och kvalitativa aspekter. LÄS MER

 2. 2. Implementation of Community Based Disaster Risk Management in the Mekong Delta, Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Frida Sjöstedt; Viktor Sturegård; [2015]
  Nyckelord :CBDRM; Community based disaster risk management; DRR; Disaster risk reduction; capacity development; resilience; Mekong Delta; Vietnam; climate change adaptation; vulnerability; sustainability; ownership; kapacitetsutveckling; sårbarhet; klimatförändringar; klimatanpassning; hållbarhet; katastrofberedskap; Mekongdeltat.; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis examines the implementation of Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) in the Mekong Delta in Vietnam. The report is based on a literature study in the field of CBDRM together with an interview study conducted with organisations operating in the region. LÄS MER