Sökning: "Viktor Sjklovskij"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Viktor Sjklovskij.

 1. 1. "Jeg vil vise deg verden" : Främmandegöring, språk och uppmärksamhet i Karl Ove Knausgårds Om høsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Hellström; [2020]
  Nyckelord :Karl Ove Knausgård; Toril Moi; Viktor Sjklovskij; främmandegöring; språk; uppmärksamhet; formalism;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Karl Ove Knausgårds Om høsten med utgångspunkt i Viktor Sjklovskijs främmandegöringsbegrepp och Toril Mois tankar om språk och uppmärksamhet. Huvudsyftet är tvådelat: dels att kombinera Sjklovskijs och Mois begreppsliga kluster som delvis är oppositionella på grund av deras vitt skilda relationer till formalismen. LÄS MER

 2. 2. "Skärvor som ropar efter varandra" En analys av Walter Ljungquists fragmentariska prosa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emelie-Eleonora Wiman Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Bakhtin; Dialogicitet; Främmandegöring; Erika; Fragment; Karneval; Konkretism; Kronotop; I stormen; Litteraritet; Ossian; Poetik; Polyfoni; Pusseldeckare; Science Fiction; Sjklovskij; Symfilosofi; Väggarna har ögon; Walter Ljungquist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen diskuterar formella och tematiska aspekter i Walter Ljungquists romaner "Ossian" (1958); "I stormen" (1960); "Erika, Erika"; och "Väggarna har ögon" (1965). Genom att undersöka på vilket sätt Ljungquist arbetar med ett fragmentariskt formspråk liksom ett fragmentariskt innehåll argumenterar uppsatsen för att Ljungquists prosa är en experimentell sådan. LÄS MER

 3. 3. allt är nytt under solen : betraktaren som medskapare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Ånskog; [2011]
  Nyckelord :Viktor Shklovsky; Art; Observer; Art Pedagogy; Creativity; Viktor Sjklovskij; konst; konstbetraktare; konstpedagogik; kreativitet;

  Sammanfattning : Vi behöver öppna våra ögon innan vi kan ta konst till våra hjärtan och vi behöver öppna våra hjärtan innan vi kan betrakta konst. Det handlar om att se. Och att vara en medskapare. . LÄS MER