Sökning: "Viktor Skogsberg Hedblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Skogsberg Hedblom.

  1. 1. Det goda boendet – En kvalitativ studie av diskurserna kring bostadskvarteren i

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Jacob Hellström; Viktor Skogsberg Hedblom; [2013-11-08]
    Nyckelord :Gentrifiering; identitet; makt; psykoanalys; boendestandard; Göteborg; Gårda; bostadspolitik;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka diskurserna kring ett antal bostadskvarter i södra Gårda i Göteborg. Utsagorna som utgör diskurserna är hämtade från kommunala politiker, boende, media samt Göteborg stads stadsarkitekt. LÄS MER