Sökning: "Viktor Svedlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Svedlund.

  1. 1. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi

    Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

    Författare :Viktor Svedlund; [2020]
    Nyckelord :digitalisering; digital marknadsföring; sociala medier;

    Sammanfattning : Företag står under ständig utveckling och en drivkraft att öka sin omsättning och stärka sitt varumärke. För att nå ut med sin produkt, tjänst eller kännedom om varumärket så marknadsför sig företag. LÄS MER