Sökning: "Viktor Uvehammer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktor Uvehammer.

 1. 1. Albanska som modersmål - En kartläggning med hjälp av interjuver av albanska personers svårigheter vid inlärning av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viktor Uvehammer; [2009-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har i den här uppsatsen undersökt vilka svårigheter personer med albanska som modersmål möter när de ska lära sig svenska som andraspråk. Anledningen till att jag valt detta ämne för min uppsats är att albanska är ett indoeuropeiskt språk som utgör en egen gren i det indoeuropeiska språkträdet och svenska är ett nordgermanskt språk. LÄS MER

 2. 2. Den dubbeltydliga dubbelgångaren. En interdisciplinär analys av Fjodor Dostojevskijs Dubbelgångaren

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteraturvetenskap

  Författare :Viktor Uvehammer; [2008-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER