Sökning: "Viktor Wijkmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktor Wijkmark.

 1. 1. Varför stavar vi inte som norrmännen? En jämförande studie av attityder till alternativ stavning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Viktor Wijkmark; [2005]
  Nyckelord :ortografi; stavning; stavningsreform; språksociologi; Humanities; Humaniora; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Germanic languages; Germanska språk; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen tittar jag på hur tre språk (svenska, tyska, engelska) har hanterat stavningsreformer, eller planer på en sådan. Jag är intresserad av hur de olika sidorna i en stavningsreform positionerar sig, och om det är samma typ av argument oavsett vilket språk det gäller. Ja det är det. Båda sidor tar till brösttoner. LÄS MER

 2. 2. Berättelsen om bloggen : en analys av bloggens framställning i media

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Viktor Wijkmark; [2005]
  Nyckelord :webbloggar; debattinlägg; massmedia; språkbruk; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Jag följer bl a en debatt om bloggfenomenet och analyserar den utifrån upplösningen privat/offentligt. Jag granskar en mängd artiklar om bloggar för att se om man kan hitta generella tendenser i hur de omnämns. Lite jämförande textanalys av ledartexter och bloggtexter får jag också plats med.. LÄS MER