Sökning: "Viktoria Abrahamsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Viktoria Abrahamsson.

 1. 1. Identifying influencers on Instagram : Important factors to consider when identifying influencers to use for sponsorships and collaborations

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Caroline Abrahamsson; Jennifer Lezis Israelsson; Viktoria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Identifying influencers; Sponsorships; Collaborations; Instagram; Influencer identification model; Social media; Social media marketing;

  Sammanfattning : The growth of the Internet and social media has led to companies considering the use of influencers in sponsorships and collaborations on Instagram. The subject has been problematized and the gap found is a need for a framework combining different factors when identifying influencers, which resulted in the following research question; From both a company- and consumer perspective, which factors are important to take into account when identifying an influencer for sponsorships and collaborations on Instagram? The purpose is first to identify and incorporate important factors discussed in previous research into a proposed framework, which aims to be used when identifying influencers to sponsor on Instagram. LÄS MER

 2. 2. Våld och personer med funktionsnedsättning : En studie om våldets innebörder beroende på inblandade aktörer, inom grupp- och serviceboenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Viktoria Abrahamsson; Belinda Carlstedt; [2016]
  Nyckelord :violence; disability; actors; power; care personnel; våld; funktionsnedsättningar; aktörer; makt; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Genom semistrukturerade intervjuer med tre kvinnor arbetande som vårdpersonal på grupp- eller serviceboende för personer med funktionsnedsättning, undersöks utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv dessas föreställningar kring våld kopplat till personer med funktionsnedsättning. Studien synliggör hur inblandade aktörers roller kan associeras med föreställningar som uttrycks kring ämnet samt till vad som ses som ”lämpligt” agerande. LÄS MER

 3. 3. "Det känns som att man blir betraktad som en andra klassens medborgare” : Hur patienter med allvarlig psykisk ohälsa erfar den somatiska vården och psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av ansvar för fysisk hälsa i psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pia-Marie Abrahamsson; Viktoria Kron; [2015]
  Nyckelord :: ansvar; erfarenheter; fysisk hälsa; kvalitativ innehållsanalys; psykiatripatienter; psykiatrisjuksköterskor; psykisk ohälsa; somatisk vård;

  Sammanfattning : Tidigare forskning talar om förutfattade meningar, okunskap, rädsla m.m. hos somatisk vårdpersonal och om patienter som känner sig avskrivna från den somatiska vården med att det är den psykiska ohälsan som är orsak till de fysiska symtomen. LÄS MER

 4. 4. Utredning av kommunikationen inom Skaraborgs Städ AB : samt utveckling av T.I.S. - Trasan Information System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Caroline Abrahamsson; Viktoria Granli; Åsa Sandberg; [2002]
  Nyckelord :Skaraborgs Städ; Webbapplikationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER