Sökning: "Viktoria Abrahamsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Viktoria Abrahamsson.

 1. 1. Våld och personer med funktionsnedsättning : En studie om våldets innebörder beroende på inblandade aktörer, inom grupp- och serviceboenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Viktoria Abrahamsson; Belinda Carlstedt; [2016]
  Nyckelord :violence; disability; actors; power; care personnel; våld; funktionsnedsättningar; aktörer; makt; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Genom semistrukturerade intervjuer med tre kvinnor arbetande som vårdpersonal på grupp- eller serviceboende för personer med funktionsnedsättning, undersöks utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv dessas föreställningar kring våld kopplat till personer med funktionsnedsättning. Studien synliggör hur inblandade aktörers roller kan associeras med föreställningar som uttrycks kring ämnet samt till vad som ses som ”lämpligt” agerande. LÄS MER

 2. 2. "Det känns som att man blir betraktad som en andra klassens medborgare” : Hur patienter med allvarlig psykisk ohälsa erfar den somatiska vården och psykiatrisjuksköterskans erfarenheter av ansvar för fysisk hälsa i psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pia-Marie Abrahamsson; Viktoria Kron; [2015]
  Nyckelord :: ansvar; erfarenheter; fysisk hälsa; kvalitativ innehållsanalys; psykiatripatienter; psykiatrisjuksköterskor; psykisk ohälsa; somatisk vård;

  Sammanfattning : Tidigare forskning talar om förutfattade meningar, okunskap, rädsla m.m. hos somatisk vårdpersonal och om patienter som känner sig avskrivna från den somatiska vården med att det är den psykiska ohälsan som är orsak till de fysiska symtomen. LÄS MER

 3. 3. Utredning av kommunikationen inom Skaraborgs Städ AB : samt utveckling av T.I.S. - Trasan Information System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Caroline Abrahamsson; Viktoria Granli; Åsa Sandberg; [2002]
  Nyckelord :Skaraborgs Städ; Webbapplikationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER