Sökning: "Viktoria Backman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Backman.

  1. 1. Omvårdnad av människor drabbade av traumatisk kris - Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder riktade till allmänsjuksköterskan.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ellen Backman; Viktoria Silander; Caroline Svantesson; [2012-03-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att vara med om en traumatisk händelse som utlöser en krisreaktion drabbar alla människor någon gång under livet. En traumatisk händelse kan vara exempelvis att drabbas av sjukdom, förlora en närstående eller att bli inlagd på sjukhus. LÄS MER