Sökning: "Viktoria Biel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Biel.

  1. 1. Koloskopi utan sedering

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Viktoria Biel; Lena Liljehov; [2010]
    Nyckelord :Colonoscopy; Pain; Discomfort; Experience; Sedation-free; Koloskopi; Smärta; Obehag; Erfarenhet; Osederad;

    Sammanfattning : Koloskopi är en undersökning av tjocktarmen som förväntas öka i antal eftersom studiervisar att screening minskar dödligheten i kolorektalcancer. Patienten kan i vissa falluppleva undersökningen som smärtsam och obehaglig. Sjuksköterskan har enbetydelsefull roll i omvårdnaden. LÄS MER