Sökning: "Viktoria Frisell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Frisell.

  1. 1. Lärobokens roll i svenskundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Viktoria Frisell; Sandra Sjöstedt; [2006]
    Nyckelord :lärobok;

    Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken roll läroboken har i svenskundervisningen Vi har begränsat oss till att undersöka och observera fyra olika undervisningssituationer. Efter observationen följer en intervju med berörd lärare. LÄS MER