Sökning: "Viktoria Haahr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Haahr.

  1. 1. Diabetes mellitus typ 2: Det dagliga stödet till barn och ungdomar : En litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Nanna Lilleberg; Ida Brevigh; Viktoria Haahr; [2019]
    Nyckelord :Barn och ungdomar; diabetes mellitus typ 2; stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 diagnostiserades 7630 barn och ungdomar med diabetes mellitus i Sverige. Diabetes mellitus typ 2 var tidigare en sällsynt diagnos hos barn och ungdomar men har ökat i takt med övervikt, fetma och fysisk inaktivitet. LÄS MER