Sökning: "Viktoria Rawley"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktoria Rawley.

 1. 1. Förebyggande hälsovårdsarbete i mjölkkobesättningar : vad påverkar den veterinära insatsen?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Viktoria Rawley; [2015]
  Nyckelord :veterinär; förebyggande; mjölkkor; besättningsarbete; veterinary; preventive; dairy cows; herd health management;

  Sammanfattning : Den svenska mjölkproduktionen har de senaste 30-35 åren ändrat struktur. Idag blir gårdarna färre och större, med fler djur och flera anställda. LÄS MER

 2. 2. Tetracykliners antiinflammatoriska egenskaper : nya möjligheter för ett gammalt läkemedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Viktoria Rawley; [2012]
  Nyckelord :Matrix metalloproteinaser; cancer; inflammation; kemiskt modifierade tetracykliner;

  Sammanfattning : Forskningen har under det senaste årtiondet visat på att tetracykliner har antiinflammatoriska effekter i kroppen. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vilken potential tetracykliner har som antiinflammatoriskt läkemedel.Genom modifiering av strukturen hos tetracyklinmolekylen kan dess egenskaper förändras. LÄS MER