Sökning: "Viktoria Ringdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Ringdahl.

  1. 1. Camera Interaction in Elevator Environment

    Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

    Författare :Viktoria Ringdahl; Marie Bye Løken; [2018]
    Nyckelord :Product development; Network Surveillance Camera; Axis; Elevator; Design; Network Connection; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Examensarbetets uppsats beskriver en produktutvecklingsprocess, syftet är att utveckla ett produktkoncept för en övervakningskamera i en hissmiljö. Studien är genomförd på uppdrag av Axis Communications AB, ett marknadsledare företag inom nätverksvideo. LÄS MER