Sökning: "Viktoria Skeie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Skeie.

  1. 1. Patienters upplevelser av stigmatisering vid psykisk sjukdom : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Viktoria Skeie; [2019]
    Nyckelord :Experience; mental disorders; mental health; psychiatric patients; stigmatization;

    Sammanfattning : Background: Studies have shown that patients suffering from mental illness often feel that they are less well treated in health care than patients who do not suffer from a mental illness. What causes this is that patients with mental illness often become subject to stigmatization in healthcare in general. LÄS MER