Sökning: "Viktoria Villén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktoria Villén.

 1. 1. Hur kan man påverka studieavhopp? : exemplet Lunds universitet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Viktoria Villén; [2002]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år är det många studenter som inte fullföljer sin utbildning. Dagens kunskapssamhälle kräver att universiteten producerar fler färdigutbildade, samtidigt som de måste hålla en hög kvalité. Hur förhåller sig Lunds universitet till detta och vad gör man för att studenterna ska fullfölja sin utbildning. LÄS MER

 2. 2. Klassresan: en studie i hur studenter med arbetarklassbakgrund uppfattar att studera vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linda Trondsen; Viktoria Villén; [2001]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrun d: Uppsatsen bygger främst på Trondmans och Bourdieus teorier om social snedrekrytering och hur studenter med icke akademisk bakgrund uppfattade att läsa vid universitetet. Dessutom tittade vi även på hur det ser ut på universitet i dag med hjälp av statistiska data och på nyligen gjorda utredningar kring social snedrekrytering och hur detta ska motverkas på universitetet. LÄS MER