Sökning: "Viktoria Widén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Viktoria Widén.

 1. 1. Orsaker till att föräldrar är skeptiska till att vaccinera sina barn : Underlag för sjuksköterskan i vårdmötet med föräldrarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Viktoria Ackfeldt; Anna Widén; [2021]
  Nyckelord :vaccination; skeptisk; barn; föräldrar; bemötande; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Vaccinering är näst efter rent vatten den mest framgångsrika åtgärd som gjorts för folkhälsan i världen. Andelen föräldrar som låter vaccinera sina barn i Sverige är hög, men sjukvården har märkt av en ökning av föräldrars behov av att prata om vaccin och en ökad skepticism mot vaccinationer. LÄS MER

 2. 2. Förtroendefullt projektledarskap : En kvalitativ studie om förtroendets betydelse i temporära organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emelie Rosenqvist; Johanna Strecker; Viktoria Widén; [2014]
  Nyckelord :temporära organisationer; Temporary organizations; trust; project manager; trust-building qualities; förtroende; projektledare; förtroendeskapande egenskaper;

  Sammanfattning : Forskning inom temporära organisationer har tidigare fokuserat på förtroende från projektledarens perspektiv, därmed fann vi det intressant att undersöka vikten av förtroende utifrån medarbetarnas perspektiv. Syftet med studien har varit att, med utgångspunkt från medarbetare i temporära organisationer, undersöka om projektledare behöver besitta vissa specifika egenskaper för att skapa förtroende. LÄS MER

 3. 3. The internal change process in SMEs during internationalization : Looking inside the black box of the firm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktoria Widén; Charlotta Rauséus; [2013]
  Nyckelord :SMEs; internationalization; internal change; fashion; resources; capabilities; change;

  Sammanfattning : Small to medium sized firms in the fashion industry are internationalizing early, which forces them to go through internal changes as they adapt to international operations and develop into larger organizations. This place demands on how such growth is managed and how resources are used within SMEs. LÄS MER

 4. 4. Fragmentiserad projektkunskap : En studie av hur projektledning har tagits emot inom Stockholms Läns Landsting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Tonnquist; Viktoria Widén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER