Sökning: "Viktoria nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Viktoria nilsson.

 1. 1. MÄN SKA INTE GNÄLLA, BARA JOBBA PÅ : En kvalitativ studie om män och hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Moen; Viktoria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Potentiell kväve-och fosforretention i våtmarker på södra Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Viktoria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :näringsretention; våtmark; kväve; fosfor; total retention; areaspecifik retention; relativ retention; vattenvolym;

  Sammanfattning : Våtmarker kan vara ett kostnadseffektivt sätt att reducera den stora mängden näringsämnen som varje år läcker från land ut i Östersjön. I den jordbrukstäta kommunen Mörbylånga på Öland har hittills få åtgärder gjorts för att minska näringsläckaget. LÄS MER

 3. 3. "Kroppen är som en blomma...den vissnar ju" : En kvalitativ studie om vad som motiverar seniorer till att vara fysiskt aktiva ur ett self- determination theory perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Elna Dahlberg; Viktoria Nilsson Sjövall; [2019]
  Nyckelord :Elderly; exercise; motivation; physical activity; self-determination theory; seniors; Fysisk aktivitet; motion; motivation; self-determination theory; seniorer; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet är en resurs för hälsa och kan minska riskerna för flertalet ohälsotillstånd som orsakas av åldrande och fysisk inaktivitet. En stor del av seniorerna i samhället når inte upp till de dagliga direktiven för fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Identifying influencers on Instagram : Important factors to consider when identifying influencers to use for sponsorships and collaborations

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Caroline Abrahamsson; Jennifer Lezis Israelsson; Viktoria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Identifying influencers; Sponsorships; Collaborations; Instagram; Influencer identification model; Social media; Social media marketing;

  Sammanfattning : The growth of the Internet and social media has led to companies considering the use of influencers in sponsorships and collaborations on Instagram. The subject has been problematized and the gap found is a need for a framework combining different factors when identifying influencers, which resulted in the following research question; From both a company- and consumer perspective, which factors are important to take into account when identifying an influencer for sponsorships and collaborations on Instagram? The purpose is first to identify and incorporate important factors discussed in previous research into a proposed framework, which aims to be used when identifying influencers to sponsor on Instagram. LÄS MER

 5. 5. Exploring the technology of machine learning to improve the demand forecasting

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Viktoria Gerdtham; Karolina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :machine learning; demand forecasting; business processes; artificial intelligence; operations; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Exploring the technology of machine learning to improve the demand forecasting Authors: Viktoria Gerdtham & Karolina Nilsson Background: The technology of artificial intelligence is considered to be one of the most important technological advances of our era and a fundamental driver of economic growth in our society. Axis Communications, a customer-oriented technology company delivering end-to-end solutions that strives to maximize growth is dependent on a scalable and flexible supply chain. LÄS MER