Sökning: "Viktorija Badasjane"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Viktorija Badasjane.

 1. 1. Transportation mode decisions and the evaluation of maritime transportation in a Swedish setting : A case study

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktorija Badasjane; [2018]
  Nyckelord :Maritime Transportation; Mode Decision Criterions; Modal Shift;

  Sammanfattning : Focus of this bachelor thesis is on examining the port located in Köping, thus a holistic view of maritime transportation is adapted in relation to the examined companies in the region and their global trade. The aim of this study is to examine the current situation and the potential to increase transportation of goods by maritime transportation and what criteria are the most important for different industrial/customer segments. LÄS MER

 2. 2. Readiness Assessment Framework for Transfer of Production Systems - A Case Study

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktorija Badasjane; Staffan Andersson; [2018]
  Nyckelord :Readiness Assessment; Change Management; Production System Development;

  Sammanfattning : Introduction The implementation or transfer of production systems from the developing organisation to the receiving can induce difficulties, however a connection between achieving readiness of the receiver within the context of PSD has not been investigated previously. The aim of this thesis is thus to examine PSD in a core plant environment, focusing on the transfer activity and readiness for change. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att vårda en demensdrabbad partner i hemmet : - en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Hagström Månsson; Viktorija Badasjane; [2009]
  Nyckelord :Demenssjukdom; kvalitativ; partner; upplevelser; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda en person med demenssjukdom innebar en förändring av livet på flera sätt. Sjuka partner förlorade successivt kognitiva förmågor vilket ledde till att nära relationer kunde övergå till vårdande relationer. Då vården tog alltmer tid av friska partners vardag kunde deras fysiska och mentala hälsa påverkas negativt. LÄS MER