Sökning: "Viktuppgång under graviditet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Viktuppgång under graviditet.

 1. 1. Gravida kvinnors upplevelse av viktkontroller på mödrahälsovården : En netnografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Hernström; Karin Frinäs; [2020]
  Nyckelord :Maternal health care; pregnancy; weight problem; netnographic study; Mödrahälsovård; graviditet; viktproblem; netnografisk studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och undervikt hos gravida kvinnor är kopplat till ökade risker hos mamma och barn. Mödrahälsovården erbjuder gravida kvinnor stöd för att öka deras möjligheter till en begränsad viktuppgång eller motivation för en sund viktuppgång under graviditeten. LÄS MER

 2. 2. Metformin i adjuvans till livsstilsintervention hos överviktiga och obesa gravida kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eveline Jönsson; Lovisa Rolling; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gestational weight gain; livsstilsintervention; övervikt; fetma; gravida kvinnor; metformin; Gestational weight gain; lifestyle intervention; overweight; obesity; pregnant wo-men; metformin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler kvinnor går idag in i sin graviditet med en övervikt eller fetma. Det ökar risken för att kvinnan går upp mer än vad som rekommenderas under graviditeten vilket kan leda till konsekvenser för både modern och barnet. Tidigare studier visar att metformin even-tuellt har en effekt på viktminskning. LÄS MER

 3. 3. Överdriven viktuppgång under graviditet – Finns det en effekt av livsstilsintervention på

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erika Söderstedt; Sara Wärmström; [2019-06-25]
  Nyckelord :Viktuppgång under graviditet; fetma; livsstilsintervention; graviditet; Gestational weight gain; lifestyle intervention; pregnancy; obesity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett globalt folkhälsoproblem som successivt ökar. Även förekomsten av kvinnor i reproduktiv ålder med fetma har blivit vanligare. Enligt Socialstyrelsen hade 26.4 % en övervikt och 15. LÄS MER

 4. 4. Ätstörningens påverkan på barnet och den gravida kvinnan : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emely Tångring; Elena Zaporozhets; [2018]
  Nyckelord :Pregnancy; Eating disorder; Pregnancy outcomes; Gestation; Graviditet; Ätstörning; Graviditetsutfall; Havandeskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning är ett tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och vikt. Ätstörningen kan föra med sig vissa psykiatriska tillstånd och de vanligaste är ångest, depression och personlighetsstörningar. I samband med graviditet sker förändringar som kvinnor måste anpassa sig till, bland annat viktuppgång. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors följsamhet till riktlinjer gällande graviditet och obesitas inom mödrahälsåvården – En Journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Kasenova; Jannice Westerlund; [2017-01-26]
  Nyckelord :Obesitas; Övervikt; Graviditet; PM; Riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ökad förekomst av övervikt bland befolkningen i världen ställer ökade krav på hälso- och sjukvården. För gravida kvinnor innebär övervikt ökade risker för både mor och barn i samband med graviditet och förlossning. En begränsad viktuppgång för kvinnor med inskrivnings-BMI ≥30 har visat sig kunna reducera riskökningen. LÄS MER