Sökning: "Vila"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade ordet Vila.

 1. 1. Att leva med endometrios : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Löf; Madeleine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Mistrust; Pain; Self-management;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is an estrogen-dependent disease which means that the uterine mucosa grows outside the uterine cavity. The disease causes women' pain and affects the quality of life and it takes an average of five to seven years to get the diagnosis established. LÄS MER

 2. 2. Behövs vila i förskolan?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Ackell; Linda Schmidt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractFår de barn som är vakna under sin vistelse på förskolan möjlighet till vila och återhämtning? Syftet med studien är att undersöka vila utifrån förskollärares erfarenheter. Frågeställningarna som ligger till grund för vårt arbete är: 1. Vilka möjligheter till vila och återhämtning ges för de vakna barnen? 2. LÄS MER

 3. 3. Förläggning av ledighet - vad händer när parterna inte kan komma överens? En jämförelse mellan bestämmelserna avseende ledighetens förläggning i föräldraledighetslagen och semesterlagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Annika Aus; Freja Modig; [2019]
  Nyckelord :Föräldraledighetslagen Semesterlagen Föräldraledighet Semester Förläggning av ledighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1900 infördes den första lagstadgade regleringen kring föräldraskap och 38 år senare trädde Sveriges första semesterlag i kraft. Idag är ledigheten en viktig anställningsförmån och med tiden har arbetstagare fått större inflytande vid förläggning av ledighet. LÄS MER

 4. 4. Den postoperativa smärtans inverkan på tidig återhämtning efter stor kirurgi : En empirisk kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Granath; [2019]
  Nyckelord :Postoperative pain; major surgery; early postoperative recovery; patient safety; Postoperativ smärta; stor kirurgi; tidig postoperativ återhämtning; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut postoperativ smärta är en vanlig men också förväntad konsekvens efter kirurgiska ingrepp som ger negativ påverkan på den efterföljande postoperativa återhämtningen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka genomsnittlig självskattad smärtintensitet som gav vuxna patienter problem med att vila, sova och röra sig under det första postoperativa dygnet samt om det hos män/kvinnor, yngre/äldre och kirurgi/ortopedpatienter förekom olika hanterbara smärtnivåer i förhållande till vila och aktivitet under tidig postoperativ återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Att börja på förskolan- en litteraturstudie om barns inskolning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elisabeth Hirmas Karner; Emeli Jansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractAtt skolas in i förskolans verksamhet är en process som alla barn som går på förskolan har varit med om. Mötet med förskolans värld kan ses som den första kontakten som barnet och dess familj har med skolans värld. LÄS MER