Sökning: "Vildanden"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Vildanden.

 1. 1. Förhållanden mellan rollfigurerna i Hebrik Ibsens Vildanden : en analys utifrån strukturalistiska teorier

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jeanette Bjarås; [2011]
  Nyckelord :Ibsen; Vildanden; strukturalism; Souriau; funktionsmodell; dramatik; 1800-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. När visionen mötte verkligheten : en undersökning om hur arkitektur kan styra människors rörelser på studentbostadsområdet Vildanden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Helena Ekelund; [2007]
  Nyckelord :Arkitektur; Bengt Edman; studentbostadsområde; Vildanden; fenomenologi; rörelsemönster; Lund; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The essay treats how an architect can direct motions of humans with architecture. This is made through an investigation of how the architect Bengt Edman has treated accessibility and motions when creating the student housing complex Vildanden and how it has affected the motions of humans within the area. LÄS MER

 3. 3. Ibsens Vildanden : och 1800-talets familjedebatt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Jeanette Skinnar; [2006]
  Nyckelord :Ibsen; Vildanden; familj; genus; samhällskritik; debatt; Ett dockhem; 1800-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER