Sökning: "Vilhelm Dahlén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vilhelm Dahlén.

 1. 1. Gödslings- och röjningseffekt på diameter och höjdutveckling i en fågelbärsplantering i Nybro kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Vilhelm Dahlén; [2018]
  Nyckelord :Fågelbär; röjning; gödsling;

  Sammanfattning : Fågelbär räknas som ett av ädellövträden. Mot slutet av 1980-talet så började fågelbär planteras som virkesproduktionsträd i Sverige. Aktuell rapport bygger på en studie kring vilken effektgödsling och röjning har på fågelbärs höjdutveckling, diametertillväxt, antal kvist och kvistgrovleken. LÄS MER

 2. 2. Mätning av besökares ljudtrycksdos under musikfestival

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem

  Författare :Vilhelm Dahlén; Kristian Landsten; [2009]
  Nyckelord :Ljud; ljudtryck; ljudtrycksdos; ljudnivå; ljudtrycksmätning; festival; mätningar evenemang; konsert; decibel; dB; buller; Hultsfredsfestivalen; Peace Love; Storsjöyran;

  Sammanfattning : Folkets Hus och Parker gav under våren 2008 en förfrågan om att under sommaren uppmäta den ljudtrycksdos en normal festivaldeltagare tillskansar sig under ett festivalbesök. De mätningar som genomfördes skedde på tre olika festivaler, Hultsfredsfestivalen, Peace & Love och Storsjöyran. LÄS MER