Sökning: "Vilhelm Ersmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vilhelm Ersmark.

 1. 1. Venture Capital - En undersökning av svenska venture capital-bolags investeringskriterier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Anchér; Vilhelm Ersmark; [2008]
  Nyckelord :Venture capital; riskkapital; beslutskriterier; investeringskriterier; investeringsprocess; entreprenör; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det är venture capital-bolagets tro på entreprenörens förmåga som är avgörande för om de skall engagera sig i ett projekt eller inte. Svenska venture capital-bolag satsar hellre på en dokumenterat bra entreprenör med en svagare affärsidé än på en tydlig och bra affärsidé men med en svagare entreprenör... LÄS MER

 2. 2. Utbildningens betydelse för att hantera chefsjobbet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vilhelm Ersmark; Pontus Holgersson; Rickard Jacobson; [2007]
  Nyckelord :Förstalinjenschef; utbildning; ledare; management; egenskaper; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det går inte att utbilda sig till chef men jobbet som chef underlättas om man har utbildning. Enligt vår empiriska grund så är den bästa kombinationen att lära sig det både praktiskt och teoretiskt, utbildningen är en genväg till en chefsposition. Chefen kan däremot utvecklas om man utbildar sig under tiden som man jobbar.. LÄS MER