Sökning: "Vilhelm Kindberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vilhelm Kindberg.

  1. 1. Organizational Buying Process in the 21st Century

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Sebastian Karlsson; Vilhelm Kindberg; [2018]
    Nyckelord :Organizational Buying Process; B2B;

    Sammanfattning : There are several models that can be found describing the organizational buying process. The organizational buying process (OBP) within B2B is also more complex and more time consuming than within B2C (Dwyer & Tanner Jr., 2002). LÄS MER