Sökning: "Vilija Kuusela"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vilija Kuusela.

 1. 1. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Carlström; Vilija Kuusela; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; health promotion; NDDs; school nurse; student; Elev; hälsofrämjande; NPF; samarbete; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är i behov av stöd då de är extra känsliga för krav och press i skolan. Skolsköterskans primära uppgift är att stärka elevens välbefinnande genom att vara närvarande, lyssna och att vara delaktig i samtal. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att bära på MRSA : På sjukhus och i samhälle

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Lucas Timm; Vilija Kuusela; [2015]
  Nyckelord :MRSA; experience; isolation; information; categories; MRSA; upplevelse; isolering; information; kategorier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) är ett växande problem globalt och är en bakterie som kan orsaka svåra infektioner i olika delar av kroppen. Oftast är den dock symtomfri då de flesta bär på bakterien utan att den orsakar infektion. LÄS MER