Sökning: "Vilka länder i Europa är inte med i EU"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Vilka länder i Europa är inte med i EU.

 1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i förvaltning av avfallshantering - En jämförelse mellan en svensk och serbisk kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emilija Grujic; [2019]
  Nyckelord :Avfallshantering; Avfall; Kommun; Sverige; Serbien;

  Sammanfattning : Avfall är ett globalt miljöproblem, bland annat på grund av avfallets utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet (Nyström, 2018). Avfallshanteringen styrs av statsförvaltningar i olika länder och eftersom det syns skillnader i länders förvaltning av avfallshantering så kan detta påverka både människan och miljön negativt. LÄS MER

 3. 3. Bioenergy adoption barriers across 7 EU countries : A comparison of Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Sweden, and the United Kingdom

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mark Ulrici; [2019]
  Nyckelord :Innovation; European Union; Biomass; Bioenergy; Sustainability; Renewable energy; Barriers; Oil mayors; Voting;

  Sammanfattning : Europe is trying to switch away from fossil fuels towards renewable energy. Bioenergy is well positioned to play a large role in this. However, bioenergy as a share of total energy used differs substantially between European countries. LÄS MER

 4. 4. Brexits konsekvenser på svenska företag i Storbritannien och Sverige : Med fokus på FinTech i London och Stockholm

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ramon Andrade; Oscar Kling; [2017]
  Nyckelord :Brexit; FinTech; financial centre; investment uncertainty; European Union; London; Stockholm; Brexit; FinTech; finansiellt centrum; investeringsosäkerhet; Europeiska unionen; London; Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 röstade Storbritannien för ett utträde ur Europeiska unionen. Detta skapade en osäkerhet kring många olika frågor, inte minst hos företagen. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av utsläppsrätter : Hur och varför väljer företag att redovisa sina utsläppsrätter på visst sätt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fay Ellingsen; [2016]
  Nyckelord :emission rights; IFRIC 3; legitimacy theory; stakeholder theory; institutional theory; sustainability report; EU ETS; carbon dioxide; greenhouse gases; utsläppsrätter; IFRIC 3; legitimitetsteori; intressentteori; institutionell teori; hållbarhetsredovisning; EU ETS; koldioxid; växthusgaser;

  Sammanfattning : De flesta forskare är överens att den mänskliga påverkan på klimatet i form av växthusgaser är ett faktum. För att minska den mänskliga påverkan har ett system med utsläppsrätter för att reglera utsläppen införts. LÄS MER