Sökning: "Villa Berg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Villa Berg.

 1. 1. Värme och kylbehov för en villa förlagd i en klippa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Yasin Samir; Radojevic Stefan; [2020]
  Nyckelord :värme- och kylbehovet; värmetröghet; värmeåtervinning; energianvändning; Vip-Energy; värmekonduktivitet;

  Sammanfattning : En stor del av energianvändningen i Sverige används av byggbranschen som uppskattas använda 30 procent av den totala energianvändningen. Därför finns det regler idag som ställer krav för att minska denna energianvändning. LÄS MER

 2. 2. Relight Reggio

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isabelle Pohjanen; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Solna; Reggio Emilia; Ljus; Pedagogik; Topografi; Arkitektur;

  Sammanfattning : Tomten ligger intill en södervänd sluttning som lutar ner mot Solna Centrum. Tomten sluttar ca 2m på 35m och är omgiven av en vägkorsning samt två villatomter. Området har en tydlig villakaraktär med byggnader anpassade efter den befintliga topografin. LÄS MER

 3. 3. Villa Berg : gestaltningsförslag inspirerat av funktionalismen

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Tordai; [2007]
  Nyckelord :Villa Berg; trädgård; funktionalismen; funktionalism; funkis; Swedish functionalism; trädgårdskonst; Sven A Hermelin; Ulla Bodorff; Per Friberg; Gunnar Martinsson; Ulla Molin; gestaltningsförslag; funktionsplan;

  Sammanfattning : The functionalism started in southern Europe after world war one and got its breakthrough in Sweden with the Stockholm Exhibition in 1930. Poverty caused many people living in overcrowded conditions which the functionalists wanted to change by using less expensive materials and giving healthier living conditions to the people. LÄS MER

 4. 4. Dolda fel vid fastighetsförsäljning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Carolina Aravena; Annika Berg; [2006]
  Nyckelord :Husköp; Försäkring; Dolda fel;

  Sammanfattning : Med detta examensarbete ska vi försöka förklara vad dolda fel är, som kan upptäckas efter en fastighetsförsäljning. Vi tittar på frågan ur både säljaren och köparens synvinklar och vad fastighetsmäklaren och besiktningsmannen har för roller och ansvar i frågan. LÄS MER