Sökning: "Villa"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet Villa.

 1. 1. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Englander; [2020]
  Nyckelord :Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Sammanfattning : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. LÄS MER

 2. 2. Värme och kylbehov för en villa förlagd i en klippa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Yasin Samir; Radojevic Stefan; [2020]
  Nyckelord :värme- och kylbehovet; värmetröghet; värmeåtervinning; energianvändning; Vip-Energy; värmekonduktivitet;

  Sammanfattning : En stor del av energianvändningen i Sverige används av byggbranschen som uppskattas använda 30 procent av den totala energianvändningen. Därför finns det regler idag som ställer krav för att minska denna energianvändning. LÄS MER

 3. 3. “För att bli svensk, man måste ha de tre V orden. Vovve, volvo, villa, eller hur?” : En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Bergefur; Moira Rosén; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; integration; segregering; stigmatisering; etnisk identitet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att Sveriges integrationspolitik inte ser till individen, vilket gör att ensamkommande flyktingbarns behov kan överses. Av bakgrund till hur den svenska integrationsprocessen är formad syftar studien till att lyfta ensamkommande flyktingbarns upplevelser av sin livssituation i Sverige, för att uppnå en förståelse för hur integreringsprocessen har fungerat. LÄS MER

 4. 4. Elförsörjning i villor från kraftvärme : En fallstudie på ett fjärrvärmesystem i en medelstor stad i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Michelle Jansson; [2020]
  Nyckelord :Kraftvärme; fjärrvärme; elproduktion; elförbrukning;

  Sammanfattning : Ökade växthusgasutsläpp leder till klimatförändringar vilket påverkar miljön och livet på jorden. En del i att motverka dessa förändringar är att ställa om energisystemets beroende av fossila bränslen till förnyelsebara energikällor. LÄS MER

 5. 5. Horisontalstabilisering i småhus - Råspont som stabiliserande system i tak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Jacob Estlund; Maxine Persson; [2020]
  Nyckelord :råspont; råspontluckor; horisontalstabilisering; småhus; skjuvkapacitet; tak; träbyggande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Each year, approximately 10 000 single-family houses are built in Sweden, a majority of which are timber-framed. Even larger buildings are more commonly being designed with timber structural systems as wood is considered having a lesser impact on the environment compared to steel and concrete. LÄS MER