Sökning: "Ville Österlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ville Österlund.

  1. 1. Föräldrars uppfattning om handikappridning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Camilla Borgström; Sofia Österlund; [2006]
    Nyckelord :Handikappridning; Funktionshinder; Hästar; Fritidsintresse;

    Sammanfattning : Arbetets art: C-uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskapSidantal: 61Titel: Föräldrars uppfattning om handikappridningFörfattare: Camilla Borgström och Sofia ÖsterlundHandledare: Ann-Sofi RåstamDatum: 2006-06-08Bakgrund: För funktionshindrade barn och ungdomar kan handikappridning fungera som fritidsnöje men också ha en positiv inverkan på funktionshindret. Vi inriktade oss på föräldrar till funktionshindrade barn i vår undersökning eftersom vi ville få en inblick i hur funktionshindrade barn kan påverkas av ridningen. LÄS MER