Sökning: "Ville Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ville Bergman.

 1. 1. Begåvade elevers rätt till ledning och stimulans i skolan matematiklärande - Hur elever och lärare beskriver att matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Monica Berg; Camilla Bergman; [2019]
  Nyckelord :begåvning; matematikundervisning; ledning och stimulans; inkludering; didaktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få ökad kunskap om hur begåvade elever reflekterar över sin matematikundervisning samt hur lärarna beskriver sin undervisning och anpassar denna för begåvade elever. Tanken är att detta kan bli ett möjligt kunskapsbidrag för pedagoger och oss blivande speciallärare i förebyggande arbete för att kunna tillgodose begåvade elevers kunskapsbehov i matematik. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 3. 3. Den gravida kvinnans upplevelse av hälsosamtaletmed barnmorska på mödrahälsovården : En kvalitativ intervjustudie medd gravida kvinnor med BMI 30 eller mer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Bergman; Johanna Nyblom Myrhage; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Övervikt och fetma hos fertila kvinnor ökar i västvärlden och är och kommer vara en av de största utmaningar inom obstetrik. Andelen överviktiga gravida kvinnor vid inskrivningen på Mödrahälsovården var 25% respektive med fetma 13% år 2014. LÄS MER

 4. 4. Graphical elements that can invoke trust in online web shops

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Gustav Bergman; Felix Norén; [2017]
  Nyckelord :Graphical interface; first impression; online shops; trust;

  Sammanfattning : Online stores are becoming a natural part of our daily life, and more and more services and products are purchased through an online store. As e-commerce is growing, so is computer fraud, and trustworthiness is now an important topic in e-commerce. LÄS MER

 5. 5. Hur motiveras beviljade insatser inom socialt arbete? : En kvalitativ studie om en fiktiv familjs beviljade insatser i Hudiksvalls kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Susanne Bergman; Elin Larsson; [2015]
  Nyckelord :Case study; focus group; qualitative study; social work; cooperation; Vinjettstudie; fokusgrupp; kvalitativ studie; socialt arbete; samverkan;

  Sammanfattning : Research shows that people with complex social problems often require services from several different divisions and/or organizations of the social services in order to cover all of family’s needs. However, when it comes to cooperation between these divisions and/or organizations, disagreements and structural differences in addressing social problems can lead to people ‘falling through the cracks. LÄS MER