Sökning: "Ville Bergman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ville Bergman.

 1. 1. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 2. 2. Den gravida kvinnans upplevelse av hälsosamtaletmed barnmorska på mödrahälsovården : En kvalitativ intervjustudie medd gravida kvinnor med BMI 30 eller mer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Bergman; Johanna Nyblom Myrhage; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Övervikt och fetma hos fertila kvinnor ökar i västvärlden och är och kommer vara en av de största utmaningar inom obstetrik. Andelen överviktiga gravida kvinnor vid inskrivningen på Mödrahälsovården var 25% respektive med fetma 13% år 2014. LÄS MER

 3. 3. Graphical elements that can invoke trust in online web shops

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Gustav Bergman; Felix Norén; [2017]
  Nyckelord :Graphical interface; first impression; online shops; trust;

  Sammanfattning : Online stores are becoming a natural part of our daily life, and more and more services and products are purchased through an online store. As e-commerce is growing, so is computer fraud, and trustworthiness is now an important topic in e-commerce. LÄS MER

 4. 4. Hur motiveras beviljade insatser inom socialt arbete? : En kvalitativ studie om en fiktiv familjs beviljade insatser i Hudiksvalls kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Susanne Bergman; Elin Larsson; [2015]
  Nyckelord :Case study; focus group; qualitative study; social work; cooperation; Vinjettstudie; fokusgrupp; kvalitativ studie; socialt arbete; samverkan;

  Sammanfattning : Research shows that people with complex social problems often require services from several different divisions and/or organizations of the social services in order to cover all of family’s needs. However, when it comes to cooperation between these divisions and/or organizations, disagreements and structural differences in addressing social problems can lead to people ‘falling through the cracks. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers tankar kring barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Bergman; Therese Jönsson; [2008]
  Nyckelord :språkutveckling; språk; modersmål; kommunikation; pedagoger; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : För att utveckla barns språk är det viktigt att förskolläraren har en nära kontakt med barnen och får dem att känna sig sedda och förstådda. Barn utvecklar sitt språk genom att vara tillsammans med engagerade vuxna och andra barn som lyssnar och samtalar med dem. LÄS MER