Sökning: "Ville Franklin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ville Franklin.

  1. 1. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Anna Gustafsson; Hilda Franklin; [2014]
    Nyckelord :tillfällig; temporär; landskapsarkitektur; installation; Norrköping; Östra Saltängen; Inre hamnen; gasverk;

    Sammanfattning : Städer är i ständig förändring och övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle medför en omstrukturering av stadens ytor. Postindustriella landskap uppstår centralt i städerna och med den urbanisering som sker idag tas de ofta i anspråk med syftet att skapa nya attraktiva stadsdelar. LÄS MER