Sökning: "Ville Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Ville Henriksson.

 1. 1. Vem har Svarte Petter? : Samverkan mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin gällande barn i behov av stöd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jasmina Henriksson; Lisa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; obstacles; success factors; social services; child and adolescent psychiatry.; Samverkan; hinder; framgångsfaktorer; socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatrin.;

  Sammanfattning : Barn och unga i Sverige mår idag allt sämre, anledningarna är många såsom psykiska och fysiska övergrepp samt högre krav i skolan och den framtida arbetsmarknaden. För att råda bot på barn och ungas psykiska ohälsa krävs många gånger samverkan mellan region och kommun. LÄS MER

 2. 2. - VISUELLT STÖD I ÄMNET SLÖJD : En kvalitativ studie om hur visuellt stöd används och skapas i slöjdsalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Antonia Fager; Julia Henriksson; [2021]
  Nyckelord :inkluderande undervisning; lärandemiljö; arbetsprocesser; visualiseringar; gestalta och utforma;

  Sammanfattning : Slöjdande innebär att befinna sig i olika arbetsområden där man tar till sig kunskaper genom att använda flera olika sinnen medan man bearbetar och formar olika material till slöjdföremål. Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka hur olika visuella hjälpmedel kunde stödja både slöjdläraren i sina undervisningsmetoder men också eleverna i deras inlärningsprocesser av olika praktiska kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Skador inom lagidrott under covid-19; förekomst, lokalisation och könsskillnad : En kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :William Henriksson; Patrik Tomaszewski; [2021]
  Nyckelord :Akuta skador; Basket; Belastningsskador; Fotboll; Ishockey;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll, basket och ishockey är tre av de största lagidrotterna i Sverige och till idrottsutövandet har skador alltid hört till. Idrottsskador kan delas upp i akuta- och belastningsskador. En fysioterapeuts arbetsroll är att förebygga och behandla skador. Sedan covid-19 bröt ut har mycket påverkats, även idrottsutövandet. LÄS MER

 4. 4. Kan Isotimber använda sig av rivningsvirke i sin produktion?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Viktor Henriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker Isotimbers möjlighet att använda sig av rivningsvirke i sin produktion. Bakgrunden till detta är att företaget vill bli mer cirkulära i sin verksamhet och nyttja skogen mer resurssnålt. Som det ser ut idag skickas praktiskt taget allt rivningsvirke till förbränning, används till bl. a värme. LÄS MER

 5. 5. Metoo - en drivkraft till förändring? : En studie om två organisationers arbete mot sexuella trakasserier efter Metoo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecka Henriksson; Julia Westfelt; [2019]
  Nyckelord :metoo; sexuella trakasserier; makt; kultur; jargong; kön;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur två olika företag arbetat mot sexuella trakasserier efter Metoo-uppropet och om Metoo lett till eventuella förändringar inom företagen gällande det förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier. Bakgrunden till detta är det globala Metoo-upprop som startade under hösten 2017 och som bland annat ledde till en mängd olika feministiska upprop i olika branscher som ville belysa sexuella trakasserier mot kvinnor på arbetsplatser. LÄS MER