Sökning: "Ville Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Ville Samuelsson.

 1. 1. “Om en elev inte ens klarar grundrörelser pga övervikt tex hänga eller klättra så ger jag F…” : - Ett synliggörande av diskurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Simon Samuelsson Renblad; Felicia Lund; [2022]
  Nyckelord :discourse; fat-bias; health; overweight; physical education; teacher.;

  Sammanfattning : Over the recent years there has been a public debate about overweight children and youngsters, taking into account its risks and dangerous outcomes. Authorities and several government institutions describe the situation as escalating. LÄS MER

 2. 2. Varför blev #BlackOutTuesday en trend? : En kvalitativ studie om generation Z:s deltagande i sociala rörelser på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ebba Schoultz; Molly Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :viralitet; sociala medier; sociala rörelser; viral kommunikation; deltagande; generation Z;

  Sammanfattning : #BlackOutTuesday blev en viral framgång på Instagram som miljontals människor engagerade sig i genom att dela en svart bild. I och med den digitala utvecklingen, har nya möjligheter skapats för sociala rörelser att nå framgång. LÄS MER

 3. 3. Skriva för hand eller på dator? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Martina Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Handwriting; skriva för hand; inlärning; dator; penna; hjälpmedel; klassrum; lärmiljö; minnet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka för- och nackdelar mellan att skriva för hand och på dator. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie där både svensk och utländsk forskning har tillämpats för att få en djupare förståelse. LÄS MER

 4. 4. För vem gör vi detta? En kvalitativ fallstudie om dokumentationsmiljön ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jeanette Busk; Kajsa Berglund; [2016]
  Nyckelord :förskola; dokumentation; barns perspektiv; pedagogers förhållningssätt; dokumentationsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie har varit att sätta barns perspektiv i fokus när det kommer till dokumentation och dokumentationsmiljö. Frågeställningarna vi har utgått ifrån var hur pedagogerna ser på dokumentationen i verksamheten samt hur dokumentationsmiljön kan upplevas med utgångspunkt i barns kroppsliga storlek. LÄS MER

 5. 5. Du har inte frågat om du får vara med

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anette Anersson; Jenny Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Corsaro; interaktionsutrymme; samvarokompetens; sociokulturellt perspektiv; Telgren; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vad som kan vara orsak till om barn får tillträde eller nekas tillträde till lek. Beror detta endast på valet av tillträdesstrategi?Leken är viktig för lärandet och utvecklingen. Det är därför alla barn ska ges möjlighet att delta i denna gemenskap. LÄS MER