Sökning: "Ville Svenson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ville Svenson.

 1. 1. EN ENAD PROFESSION? En analys av hur arbetsterapi beskrivs via vårdenheters hemsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Sofia Svenson; Julia Martinsson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; Profession; Internet; Paradigm; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund Författarna hade ett antagande om att arbetsterapi var ett okänt område för många samt att många yrkesverksamma arbetsterapeuter hade svårt att enkelt förklara vad deras yrke innebar. Professionsförbunden World Federation of Occupational Therapists och Sveriges Arbetsterapeuter riktar sig till yrkesverksamma och blivande arbetsterapeuter. LÄS MER

 2. 2. Hur många kärnor har ett rönnbär?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Pernille Pernhult; Lena Svensson; [2012]
  Nyckelord :förskola; matematik; förhållningssätt; språk;

  Sammanfattning : SammanfattningPernhult, Pernille & Svenson, Lena (2012). Hur många kärnor har ett rönnbär? En studie om hur lärare arbetar med matematik i förskolan. Malmö: Lärande och samhälle: Malmö Högskola. Vi har under vår utbildning befäst vårt tidigare intresse för arbete med matematik i förskolan/förskoleklass. LÄS MER