Sökning: "Villkorslösare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Villkorslösare.

 1. 1. Simulation av trasdocksfysik : En jämförelse mellan villkorslösare i trasdocksfysik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Larsson; Peter Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Ragdoll; Simulering; Leder; Realtid; Villkorslösare;

  Sammanfattning : För att underlätta grafikers animationsarbete har det länge varit intressant att utforska olika fysikbaserade lösningar och göra dem effektiva. Detta arbetes mål har varit att undersöka olika villkorslösare för trasdocksfysik och fastställa vilken som hade bäst balans mellan tidseffektivitet och trovärdighet. LÄS MER

 2. 2. Towards Arc Consistency in PLAS

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :William Wieweg; [2018]
  Nyckelord :Constraint Programming; Scheduling; Planning; Symbolic constraints; Arc consistency; Villkorsprogrammering; Schemaläggning; Planering; Symboliska villkor; Bågkonsekvens;

  Sammanfattning : The Planning And Scheduling (PLAS) module of ICE (Intelligent Control Environment) is responsible for planning and scheduling a large fleet of vehicles. This process involves the creation of tasks to be executed by the vehicles. LÄS MER

 3. 3. Cloud Service Orchestration Using Constraint Programming

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Nikolaos-Ektoras Anestos; [2016]
  Nyckelord :Distributed Systems; Constraint Programming; Cloud Services; Configuration; Distribuerade system; molntjänster; konfiguration;

  Sammanfattning : Cloud applications and services are frequently built using multiple tiers and current trends such as micro-services further increase componentization, allowing us to place each component in a different physical machine in a distributed cloud. Ericsson owns and manages very large networks, which offer diverse infrastructure in terms of computational power, storage but most importantly position in the network. LÄS MER

 4. 4. Implied Constraints for the Unison Presolver

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Erik Ekström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unison is a compiler back-end that differs from traditional compiler approaches in that the compilation is carried out using constraint programming rather than greedy algorithms. The compilation problem is translated to a constraint model and then solved using a constraint solver, yielding an approach that has the potential of producing optimal code. LÄS MER