Sökning: "Vincent Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vincent Andersson.

 1. 1. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Förstude för automationslösning av fönstermontering inom prefabricerad hustillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Vincent Andersson; [2019]
  Nyckelord :automatisering; fönstermontering; prefabricerad produktion;

  Sammanfattning : The aim of the study is to evaluate the possibilities in implementingan automated solution for the window assembly in prefabricated housingproduction as well as to formulate a layout for such a system. Datacollection have mainly been performed through literature studies,interviews and by the study of provided documentation. LÄS MER