Sökning: "Vincent Hellberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vincent Hellberg.

 1. 1. Hur skapas förutsättningar för kommersiella verksamheter i bottenvåningar i nybyggnadsområden?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Vincent Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Down floor; businesses; bottenvåningar; lokaler;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur förutsättningar för kommersiella verksamheter i nybyggnadsområden skapas. Detta genom att göra en litteraturstudie där motiveringar för kommersiella verksamheter i bottenvåningar undersöks, genom att intervjua olika aktörer verksamma i byggprocessen, studera hur svenska plandokument kan användas samt undersöka nybyggnadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och komma med förslag på läget där hade kunnat förbättrats. LÄS MER

 2. 2. Hur kan cirkulär ekonomi bidra till social hållbarhet på stadsdelsnivå? : How can circular economy contribute to social sustainability on a district level?

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elvira Brandt; Vincent Hellberg; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Planetära gränser; Doughnut Economics; Doughnut Districts; Cirkulär ekonomi; Socialt kapital och Platsidentitet;

  Sammanfattning : Title: How can circular economy contribute to social sustainability on a district level? Social sustainability is an idea that is key in further developing sustainability programs which highlights the importance of the actions of individuals in society. In the process of determining whether circular economy can contribute to social sustainability on a district level, two important theories were identified; social capital and place-based identity. LÄS MER