Sökning: "Vincent Larsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Vincent Larsson.

 1. 1. Can pairs trading be used during a financial crisis?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Axel Eurenius Larsson; Vincent Karlberg Hauge; [2020]
  Nyckelord :Pairs trading; Cointegration; Stationarity; Market neutrality; Financial crises; Statistical arbitrage.;

  Sammanfattning : In this paper, it is investigated whether pairs trading is a suitable trading strategy during a financial crisis. It is written in the subject of financial statistics and aims to particularly focus on the statistical aspects of the strategy. LÄS MER

 2. 2. Hur grundskollärare uppger att de arbetar med flerspråkiga elever inom läsande och skrivande : En kvalitativ studie av grundskollärare i åk Fk-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jennifer Larsson; Lovisa Vincent Bergman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Can firms get away with questionable content marketing? : An explanatory research about questionable content marketing on social media and its relationship with brand image.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sam Gharakhani; Henrik Svensson; Vincent Larsson; [2018]
  Nyckelord :questionable content marketing; content marketing; brand image; brand associations; favorability of associations; strength of associations; uniqueness of associations; social media;

  Sammanfattning : The development of social media has increased the usage and prevalence of content marketing. This have enhanced the pressures on marketers to manage and leverage this tool. Also, consumers interaction with valuable content leads to a stronger relationship with the brand which further might enhance the brand image. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av energieffektivisering och dimensionering av solcellsanläggning på Berwalds förskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Forsberg; Vincent Carlfjord; Fredrika Olsson; Maria Larsson; Caroline Karlsson; Tina Zakrisson; [2017]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Solcellsanläggning; Driftuppföljning; Renovering; Förskola; Energiförbrukning; Termografiundersökning; Elförbrukning; Fjärrvärme; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : För att minska Sveriges klimatpåverkan och nå de nationella miljömålen måste energianvändningen minska. Det finns stor potential att använda energin mer effektivt inom byggsektorn och därför är det av stor vikt att energieffektiviserande åtgärder genomförs på befintliga byggnader. LÄS MER