Sökning: "Vindkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 431 uppsatser innehållade ordet Vindkraft.

 1. 1. Repowering av vindkraftverk - Sätter lagstiftningen käppar i hjulet för en del av Sveriges klimatmål avseende förnybar energi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kimberly Edman; [2021-02-17]
  Nyckelord :Miljörätt; Repowering; Uppgradering; Generationsbyte; Vindkraft; Förnybartdirektivet; Klimatmål; Förnybar energi; Tillståndsförfarande; Tillståndsprocess;

  Sammanfattning : Vindkraft har en viktig roll för möjligheterna att uppfylla Sveriges klimatmål avseende förnybar energi. Samtidigt som den tekniska utvecklingen på området har gått oerhört snabbt, börjar en del vindkraftverk bli föråldrade. LÄS MER

 2. 2. Hydrogen Production and Storage Optimization based on Technical and Financial Conditions : A study of hydrogen strategies focusing on demand and integration of wind power.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hanna Langels; Oskar Syrjä; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; hydrogen energy system; hydrogen production; hydrogen storage; large-scale storage; underground storage; vessels; LRC; hydrogen application; hydrogen strategies; hydrogen transition; offshore wind energy; electricity grid; electricity price; volatile electricity prices; renewable energy; hydrogen refueling station; hydrogen port; green hydrogen; hydrogen trucks; hydrogen forklifts; fuel cells; electrolysis; alkaline electrolyzer; PEM electrolyzer; levelized cost of hydrogen; LCOH; Vätgas; vätgassystem; vätgasproduktion; vätgaslagring; storskalig vätgaslagring; bergrum; vätgasapplikationer; vätgasstrategi; vätgasomställning; grön omställning; havsbaserad vindkraft; volatila elpriser; elnätet; förnybar energi; vätgastankstation; vätgasmack; vätgashamn; grön vätgas; vätgaslastbilar; vätgastruckar; bränsleceller; elektrolys; alkalisk elektrolysör; PEM elektrolysör;

  Sammanfattning : There has recently been an increased interest in hydrogen, both as a solution for seasonal energy storage but also for implementations in various industries and as fuel for vehicles. The transition to a society less dependent on fossil fuels highlights the need for new solutions where hydrogen is predicted to play a key role. LÄS MER

 3. 3. Förnybar elproduktion i lantbruket - En studie om hur politiska styrmedel kan främja en decentraliserad elproduktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :climate change; agriculture; renewable energy; solar; wind; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. LÄS MER

 4. 4. Analys av förutsättningar för småskalig vertikalaxlad vindkraft i byggd miljö : En förstudie åt AirSon Engineering AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Diana Mesropyan; Joel Espling; [2021]
  Nyckelord :Energy technology; vertical axis wind power; small scale wind power; turbulence; ridge speed-up effect.; Energiteknik; vertikalaxlad vindkraft; småskalig vindkraft; turbulens; backeffekt.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to act as a pre-study for AirSon Engineering AB regarding a small scale wind turbine they want to install. This by means of collecting data about the windspeeds present at said location, taking into consideration local regulations and doing calculations on the turbulence in the wind, which is affected by nearby obstacles and by the house which the wind turbine is planned to be installed next to. LÄS MER

 5. 5. The Potential of a Solar & Wind Hybrid System in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Emma Juserius; Filippa Ström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As many other countries, Sri Lanka strives to become 100% renewable by 2050 through reducing their dependence on fossil fuels and implementing more renewable sources such as solar and wind power. A solution to the problem is therefore to install solar and wind hybrid systems. LÄS MER