Sökning: "Vindkraftverk"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet Vindkraftverk.

 1. 1. Fault current injection from Inverter Based Generation in the distribution grid : A case study of distribution grid on the Swedish island of Gotland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Farsad Mansori; [2022]
  Nyckelord :Distribution generator; Inverter-Based Distributed Generation; Inverter Based Generation; DFIG; PSCAD; Distribution grid; Overcurrent protection;

  Sammanfattning : This work proposes recommendations for new guidelines for fault current injection on a distribution grid. These guidelines will help improve the transition towards renewable electrical energy generation. LÄS MER

 2. 2. Havsbaserad Vindkraft : De rättsliga förutsättningarna för havsbaserad vindkraft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Michael Gisel; [2022]
  Nyckelord :havsbaserad; vindkraft; miljörätt; tillstånd; miljöbalk; miljöbalken; sveriges ekonomiska zon; konintentalsockeln; planering; havsplan;

  Sammanfattning : Det svenska samhället rör sig mot en mer elektrifierad framtid med mål att elen ska vara fossilfri. En möjlig faktor i framtidens elproduktion är vindkraften. Vindkraften är idag ca 16% av den totala elproduktionen men regeringen vill påskynda utbyggandet och öka vindkraftens andel. LÄS MER

 3. 3. Frequency Stability of Power Electronic Based Power System with 100% Renewable Energy.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abdullah Albalali; [2022]
  Nyckelord :energy storage; frequency control; synchronous generators; distributed power generation; virtual synchronous machine VSM ; PSCAD.; energilagringssystem; frekvenskontroll; synkrona generatorer; distribuerad kraftproduktion; virtuell synkron maskin; PSCAD.;

  Sammanfattning : The modern power system is aiming to progress away from conventional synchronous machine  based power generation towards converter dominated system that leads to extensively high penetration of renewable energy such as wind and PV. This transition of modern power system toward converter based renewable energy comes with new challenges as the conventional synchronous generation is being replaced by converter based power system (CBPS). LÄS MER

 4. 4. Strategies for regional deployment of hydrogen infrastructure : The case of North Rhine-Westphalia, Germany

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Roberto Di Molfetta; [2022]
  Nyckelord :Hydrogen; Infrastructure rollout; Supply chain pathways; Mobility; Hydrogen buses.;

  Sammanfattning : In response to the growing urge towards decarbonisation, more and more initiatives have been set to reduce and/or compensate the level of CO2 (carbon dioxide) emitted by human activities, which is one of the main responsible of the incumbent threats of “global warming” and “climate change”. “Climate neutrality by 2050” has become a decisive topic for political agendas worldwide and, against that background, the hydrogen economy can play a significant role. LÄS MER

 5. 5. Repowering av vindkraftverk - Sätter lagstiftningen käppar i hjulet för en del av Sveriges klimatmål avseende förnybar energi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kimberly Edman; [2021-02-17]
  Nyckelord :Miljörätt; Repowering; Uppgradering; Generationsbyte; Vindkraft; Förnybartdirektivet; Klimatmål; Förnybar energi; Tillståndsförfarande; Tillståndsprocess;

  Sammanfattning : Vindkraft har en viktig roll för möjligheterna att uppfylla Sveriges klimatmål avseende förnybar energi. Samtidigt som den tekniska utvecklingen på området har gått oerhört snabbt, börjar en del vindkraftverk bli föråldrade. LÄS MER