Sökning: "Vinklad design"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Vinklad design.

 1. 1. Vinklad statistik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Idberg; [2019]
  Nyckelord :Datavisualisering; Diagram; Informationsgrafik; Vinklad design; Statistik;

  Sammanfattning : Hur statistik tolkas beror på den grafiska gestaltningen och i vilket sammanhang den presenteras. Syftet med denna uppsats är att hitta vilka faktorer i designen som kan påverka tolkningen av diagram och hur liknande dataset kan presenteras och tolkas på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Är VD:ns tonfall befogat? : En studie om huruvida informationsasymmetri existerar i den frivilliga redovisningen och eventuella konsekvenser för investerare.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jakob Fredriksson; Simon Konradsson; [2016]
  Nyckelord :CEO’s letter; information asymmetry; tone; credibility; VD-brev; informationsasymmetri; tonfall; trovärdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Extern redovisning är till för att upplysa utomstående som har ett intresse för hur företaget har presterat, dess finansiella resultat, nuvarande ställning samt utveckling. Den externa redovisningen består av två delar, en frivillig och en obligatorisk del där den frivilliga delen är oreglerad. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars åsikter och reflektioner om att inte vaccinera sina barn. : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gunilla Rundqvist; [2015]
  Nyckelord :Childhood Vaccinations; Attitude; Vaccine; Parental Perspective; Interview Study; Barnvaccinationer; Ställningstagande; Vaccin; Föräldraperspektiv; Intervjustudie;

  Sammanfattning : There's a good adherence to the vaccination of children, about 98% of all two year olds are vaccinated. Despite this, there are cases of whooping cough and measles in Sweden. The purpose of the study was to describe what motivates parents to not vaccinate and reflections and attiudes about vaccinations. LÄS MER

 4. 4. Ekerö Trappräcke

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonas Persson; Alexander Tasevski; [2014]
  Nyckelord :Trappa; Lundbergs produkter; trappräcke; innovation; produktutveckling; produktdesign; design; produktutvecklingsprocess; innovation och produktdesign; vangstycke; högskoleingenjör; mälardalens högskola; mälardalen; mdh; Jonas Persson; Alexander Tasevski;

  Sammanfattning : Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och skrivs på Mälardalens Högskola i Eskilstuna med inriktning produktdesign – industriell design. Arbetet genomfördes under vårterminen, april till juni 2014 där en grupp på två personer utvecklade ett trappräcke på Lundbergs produkter AB i Nyköping. LÄS MER