Sökning: "Vinnova"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Vinnova.

 1. 1. Exploring the interplay of the entrepreneurial process and the incubation process

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Halm; Oscar Mörke; [2019]
  Nyckelord :entrepreneurship; start-ups; incubators; incubation process; entrepreneurial process; interplay; innovation ecosystem;

  Sammanfattning : Entrepreneurship and start-ups are important factors for economic growth and development. As the surrounding innovation ecosystem is becoming increasingly complex, it gets more difficult for entrepreneurs to find the right path. Incubators are important when it comes to facilitating and supporting new ventures. LÄS MER

 2. 2. Ändhållplatsladdning av elbussar : En fallstudie av två stadsbusslinjer i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Joacim Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Elbussar; snabbladdning; pantograf; Vinnova; Spetskraft 2020;

  Sammanfattning : This thesis investigates the charging power and battery capacity needed for fast charging of fully electrical busses at end stations in Uppsala, Sweden. The operator, UL, wants to implement electrical busses by 2020 and a new depot for the city buses is being built with possibility to slow-charge the busses overnight. LÄS MER

 3. 3. Tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen- En hållbar innovation att lära sig av?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Zurya Al-Naami; [2018]
  Nyckelord :BIM;

  Sammanfattning : Många myndigheter och organisationer som Naturvårdverket, FN och Stockholms stad har påpekat vikten av att främja och sprida innovationer för att uppnå en hållbar stadsutveckling. I syfte att främja uppkomsten, implementeringen och spridningen av innovationer som stödjer hållbar stadsutveckling fokuserar denna studie på att identifiera vanliga framgångsfaktorer och utmaningar som förekommer inom innovationsprocesser i hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 4. 4. The Geography of Publicly Supported Collaboration

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Oskar Lindberg; [2018]
  Nyckelord :R D Collaboration; Sectoral Linkages; Geography; Proximity; Behavioral Additionalities; Innovation programs.; Forskningssamverkan; Sektoriella kopplingar; Geografi; Proximitet; Beteendemässiga effekter; Innovationsprogram.;

  Sammanfattning : This paper presents an econometric analysis of the factors that influence the degree of interregional R&D collaboration between firms and other economic actors in publicly supported innovation programs. The study is based on quantitative data of two innovation programs financed by the Swedish innovation agency Vinnova; “Fordonsstrategisk forskning och innovation” (FFI) and “Utmaningsdriven Innovation” (UDI). LÄS MER

 5. 5. The impact of public funding : A qualitative study analyzing the Vinnova program VINN-verifiering

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Oscar Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Innovation; innovationprocess; commercialization; funding; publicfunding.; Innovation; innovationsprocess; kommersialisering; finansiering; offentlig finansiering.;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to investigate how the innovation process impact commercialization of innovations with funding. This was accomplished by conducting qualitative interviews, an extensive literature review and a review of corporate documents. LÄS MER