Sökning: "Vinylskivor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Vinylskivor.

 1. 1. Price Prediction of Vinyl Records Using Machine Learning Algorithms

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :David Johansson; [2020]
  Nyckelord :price prediction; price estimation; vinyl records; vinyl prices; regression; machine learning; machine learning algorithms; algorithm comparison; dataset; vinyl dataset; k-nearest neighbors; linear regression; neural network; random forest; discogs; ai; artificial intelligence; prisuppskattning; vinyl; vinylskivor; maskininlärning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Machine learning algorithms have been used for price prediction within several application areas. Examples include real estate, the stock market, tourist accommodation, electricity, art, cryptocurrencies, and fine wine. LÄS MER

 2. 2. Design av musikapplikation för musikintresserade

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Edvin Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Musikstreamingtjänster har blivit allt mer populära. Allt fler användare har upptäckt de bekvämligheter som dessa tjänster erbjuder. Musikintresserades hem behöver inte längre fyllas med kassetter, CD-skivor eller vinylskivor för att ha tillgång till ett brett utbud av musik. LÄS MER

 3. 3. Mediet i mediet : Vinylskivan och återkomstens medialisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stefan Englund; [2017]
  Nyckelord :vinyl; digitalisering; mediehistoria; representation; kvällstidning; nya medier; gamla medier;

  Sammanfattning : I en tid av intensiv digitalisering har försäljningen av vinylskivor ökat kraftigt sedan 2007. Det framgår tydligt i statistik, samtida forskning och medierapportering att det skett en omvärdering av det gamla analoga mediet. LÄS MER

 4. 4. När gamla tekniker blir konst : vinylskivan i den digitala tidsåldern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isolde Althini; [2017]
  Nyckelord :Bourdieu; vinyl; symboliskt kapital; digitalisering; mobil teknologi; stationär teknologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ambitionen med uppsatsen "När gamla tekniker blir konst – vinylskivan i den digitala tidsåldern" är att analysera dagens vinylentusiasters förhållningssätt till vinylskivor i en kvalitativ undersökning av en diskussionstråd på ett svenskt internetforum. Uppsatsen syftar till att ge en bild av hur man kan se på fenomenet att intressera sig för den föregångna tekniken vinylskivan i en digital tidsålder. LÄS MER

 5. 5. Den moderna vinylen : En studie av unga vuxnas relation till vinylskivor som lyssningsformat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Hampus Persson; [2016]
  Nyckelord :phonogram; vinyl; vinyl discs; listening format; media; music listening; music; listening; retro; digital music; young adults; interviews; recontextualisation; fonogram; vinyl; vinylskivor; lyssningsformat; medie; musiklyssning; musik; lyssning; retro; digital musik; unga vuxna; kvalitativa intervjuer; rekontextualisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar fyra unga vuxnas, i Växjö, relation till vinylskivor som format för musiklyssning. Genom den kvalitativa intervjumetoden görs ett försök att beskriva hur informanterna motiverar användandet av vinylskivor, vilka egenskaper som de tillskriver skivorna och hur det förhåller sig gentemot digital musiklyssning. LÄS MER