Sökning: "Viola De Carlo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viola De Carlo.

  1. 1. HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAPS BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING : En studie om årskurs 9 elevers engagemang och förändringsbeteende i Skåne

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

    Författare :Viola De Carlo; Chatarina Bengtsson; [2021]
    Nyckelord :Home Economisc; Suistainable Development; grade 9th; County of Skåne; Hem- och konsumentkunskap; hållbar utveckling; årskurs 9; Skåne; handlingskompetens; familjepåverkan; förändringsbeteende;

    Sammanfattning : Bakgrund Agenda 2030 för hållbar utveckling (HU) är den största utmaningen för mänskligheten och Sverige har valt att ha en ledande roll i detta arbete. Undervisning för HU är ett sätt att arbeta för att nå en del av de globala målen och läroplanen för Hem- och Konsumentkunskap (HK) omfattar HU i dimensionerna hälsa, ekonomi och miljö. LÄS MER