Sökning: "Viola Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viola Johansson.

 1. 1. Vårdpersonalens kunskap om trycksårsprofylax : – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Camilla Ahlberg; Viola Johansson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterska; trycksår; prevention; profylax; kunskap;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund: Att förebygga sjukdom och lindra lidande är två av sjuksköterskans huvuduppgifter. Trycksår räknas som vårdskada och är ett universellt problem med relativt konstant frekvens som innebär mycket smärta och lidande för patienten. Trycksår kan förebyggas i de flesta fall vilket är en del av vårdpersonalens ansvar. LÄS MER

 2. 2. Att sätta medborgaren i andra hand : en studie om tjänstemannens dilemman vid tillsynsärenden i djurskyddsfall

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Karin Johansson; Viola Morina; [2014]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; statstjänsteman; hot; djurskydd; länsstyrelsen;

  Sammanfattning : The situation of officials of public and governmental organizations have been recognized as increasingly risky, in which the influences of both threats and violence have become an issue that administrators have to manage. Experiences of feeling threatened in their workplace or in their professional lives has been marked by an increased number of reported cases in the work environment authority. LÄS MER