Sökning: "Violance"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Violance.

 1. 1. Hur kan sexuella våld mot kvinnor iDemokratiska Republiken Kongo (DRK) förklaras? : -En teoriprövande studie av genusteori och postkolonial teori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Najmo Hassan Farah; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexuellt våld, sexuella övergrepp, Demokratiska republiken Kongo, genusteori, postkoloniala teori, .... LÄS MER

 2. 2. Våldets lockelse och islossning : En reparativ läsning av Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar med fokus på manlighet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Mikael Smitz; [2018]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Herr Arne s Hoard; The Treasure; Manliness; Unmanliness; Reparative reading; Violance; Women s suffrage; Selma Lagerlöf; Herr Arnes penningar; Manlighet; Omanlighet; Reparativ läsning; Våld; Kvinnlig rösträtt;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden’s most well-known and prominent authors. The field of research connected to both her personal life and her body of work is certainly immense. However there are still gaps in the research concerning Lagerlöf’s social critique through her literature. LÄS MER

 3. 3. Global form av reklam och dess vetenskapliga debatt : En kvalitativ studie av fyra globala kampanjer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Maria Petrovic; [2009]
  Nyckelord :advertising; global advertising; standardized advertising; culture adapted advertising; campaigns; global campaigns; global brands; consumption; scientific debate about global advertising; culture; globalization; McDonald s; HP; Coca-Cola; Amnesty International; I m Lovin It; The Computer is Personal Again; The Coke Side of Life; Stop Violance Against Women; qualitative studies; content analysis; semiotic analysis; reklam; global reklam; kulturell anpassad reklam; standardiserad reklam; kampanjer; globala kampanjer; globala varumärken; konsumtion; vetenskaplig debatt angående global reklam; kultur; globalisering; McDonald s; HP; Coca-Cola; Amnesty International; I m Lovin It; The Computer is Personal Again; The Coke Side of Life; Stop Violance Against Women; kvalitativ studie; innehållsanalys; semiotisk analys;

  Sammanfattning : I’ve chosen primary to analyze commercial form of advertising by world leading companies; McDonald’s, Coca-Cola and HP due to their implementation of global advertising. The fourth campaign that’s being analyzed is not of commercial type instead it’s characterized as an informative campaign that the ideal organization Amnesty is carring out. LÄS MER