Sökning: "Violence against women"

Visar resultat 1 - 5 av 736 uppsatser innehållade orden Violence against women.

 1. 1. Resonancias góticas del fantástico. Paisaje sonoro y violencia doméstica en Raimunda Torres y Quiroga

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sandrine Madouas; [2022-02-24]
  Nyckelord :spanska; master; Raimunda Torres y Quiroga; Soundscape; Gothic; Fantastic; Violence against women; Argentina;

  Sammanfattning : Sound has a great power in the production of emotions and can affect the listener as well as convey information. In three of her fantastic short stories published in the 1870s, Raimunda Torres y Quiroga, an Argentine author, addresses the issue of gender violence and configures audible worlds. LÄS MER

 2. 2. Economic Empowerment: Protection or Risk? : - A quantitative study on economic empowerment and intimate partner violence

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Signe Wiktorsson; [2022]
  Nyckelord :violence against women; intimate partner violence; IPV; intimate partner violence against women; IPVAW; economic empowerment; marital dependency theory; relative resource theory;

  Sammanfattning : Violence against women is an issue faced by women all over the world. Violence conducted by a partner or husband is the most common form of violence that women are targeted by. Intimate partner violence against women (IPVAW) is internationally recognized as a human rights violation as well as a major global health issue. LÄS MER

 3. 3. Gender-Based Violence in Resettlement Camps: the Internally Displaced People of Northern Mozambique

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Marta Pinhal Rocha; [2022]
  Nyckelord :Gender-Based Violence; Internally Displaced Girls and Women; Resettlement Camps; Mozambique; Cabo Delgado;

  Sammanfattning : Gender-based violence has been widely used by various actors against the most vulnerable individuals in conflict-affected settings. Internally displaced girls and women are especially susceptible to suffer from this type of violence; nevertheless, they frequently choose not to report it. LÄS MER

 4. 4. Med djuret som gisslan : En studie om professionellas erfarenhet av husdjurens roll i arbetet med människor som ska lämna en våldsam relation

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Christina Rejbo; Jennifer Storm; [2022]
  Nyckelord :Domestic abuse; Men’s violence against women and children; Shelters; Women’s shelters; Pets; Violence against pets; Våld i nära relationer; Mäns våld mot kvinnor och barn; Skyddat boende; Kvinnojour; Husdjur; Våld mot husdjur;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt husdjurens roll och påverkan på våldsutsattas uppbrott från relationer där det förekommit våld. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på skyddade boenden och kvinnojourer tagit del av vad de har för kunskap, erfarenhet och egna resonemang kring mäns våld mot kvinnor och barn samt uppbrottsprocessen där det finns husdjur med i bilden. LÄS MER

 5. 5. Vem skyddar barnet? - En kvalitativ innehållsanalys om barns risk och skydd i vårdnadstvister där det förekommer uppgifter om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Nordlund; Alma Andersson; [2022]
  Nyckelord :Child protection; risk; violence; custody reports; three planet model; Social Sciences;

  Sammanfattning : Up to 5% of children in Sweden experience domestic violence at home. A common misunderstanding when it comes to children being exposed to domestic violence is that they are not being harmed by the exposure. As a result of this, children are not being adequately protected against the potentially harmful outcomes that follow. LÄS MER